หน้าแรก

ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่าน

เชิญประชุมทางไกล(VDO Conference)

วันที่ 9/5/2563 ขอเรียนเชิญหัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) เขียนโดย Admin 09/05/2563
เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมกองการพยาบาลได้กำหนดการประชุม 2 ครั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) โดยวิธีการประชุมด้วยภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน เว็บไซต์ Webex Meetings: https://www.webex.com/ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ
- โรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป จำนวน 120 โรงพยาบาล ประชุมวันที่ 12 มิถุนายน 2563
- โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 799 โรงพยาบาล ประชุมวันที่ 19 มิถุนายน 2563
กำหนดการและ รายละเอียด ดาว์โหลดที่นี่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด

คู่มือและการส่งข้อมูล

ดาวน์โหลด

เกี่ยวกับระบบ

ดาวน์โหลด

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

@ แบบเก็บข้อมูลก่อนการบันทึก และคู่มือในการดำเนินการทั้งหมด ดาว์โหลดที่นี่ เขียนโดย Admin 14/02/2563

@ หนังสือที่ สธ 0204/ว202 ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) ได้โปรดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ รายละเอียดและกำหนดการกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศไว้ที่เว็บไซต์ https://nursing.moph.go.th/hrn/ ดาวน์โหลดหนังสือ เขียนโดย Admin 18/02/2563

@ ปิดรับลงทะเบียนผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล วันที่ 20 มกราคม 2563 เขียนโดย Admin 20/01/2563

@ ขอความอนุเคราะห์ รพ.ศ รพ.ท รพ.ช ศึกษารายละเอียดโครงสร้างและการกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ โดยเฉเพาะ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ที่จะขอบันทึกข้อมูลให้ครบ 100% ดาว์โหลดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1nBOK574Jt3MTwgaWJ4nM-dDS4z0hWCz9?usp=sharing เขียนโดย Admin 03/01/2563

@ ขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล (HR Nurse) เพื่อใช้งานระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Admin 02/11/2562

@ เข้ากลุ่ม LINE (HR Nurse สธ.) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญให้เข้าร่วม "HR_Nurse_สธ." โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ กดที่นี่ เขียนโดย Admin 24/11/2562

การส่งข้อมมูลผู้รับผิดชอบ

หนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล (HR Nurse) เพื่อใช้งานระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดาว์นโหลด

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาล ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบงานบุคลากรทางการพยาบาล Human Resource Nurse (HR Nurse) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยการสแกน QR Code หรือการเข้าไปที่เว็บไซต์กองการพยาบาล www.nursing.go.th หัวข้อ “ระบบกำลังคนทางการพยาบาล” สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ อาจารย์ชัชนน  เทพวงค์ กลุ่มงานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 06 4141 7874   ไลน์ไอดี mo_eng หรืออีเมล์ nursingd@health.moph.go.th กดที่นี่เพื่อส่งข้อมูล

โปรดเตรียมข้อมูลเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานอัตรากำลังคนทางการพยาบาล ระดับประเทศ งานบุคลากรทางการพยาบาล (HR Nurse)

ระบบสารสนเทศ

ระบบฐานข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาล